Καθαρισμός - Συντήρηση

 

 

Η κατηγοριοποίηση των οχημάτων,

γίνεται με βάση το μέγεθός τους καθώς

για μεγαλύτερα αυτοκίνητα απαιτούνται περισσότερα υλικά και περισσότερος χρόνος

Τηλ. 697 305 2145